субота, 25. мај 2024. - 14:23

Kulina (Balajnac)

KulinaKulina (Balajnac) predstavlja arheološki lokalitet koji se nalazi u opštini Merošina, oko 300 m zapadno od naselja Gradište. Spada u kategoriju spomenika kulture od velikog značaja i upisan je u centralni registar 1983. godine. Feliks Kanic je obilazio i zabeležio ovaj lokalitet.

Arheološka istraživanja počela su 1969. godine, kada su otkriveni ostaci bazilike i cisterna sa stepenište i bunarom.

Lokalitet se nalazi na uzvišenju koje se prema dve strane strmo spušta. Vizantijsko utvrđenje je bilo dimenzija 120×75 m i spada u justinijanski i postjustinijanski period. Otkriveni su bedem, ugaone kule i rov. Bedem je okruživao gotovo pravilnu četvorougaonu površinu od oko 4200 m².

Od pokretnog materijala otkriveni su bronzani sud sa natpisom, reljef tračkog konjanika i bronzani novac iz doba Justinijana.

Od nalaza otkrivenih na lokalitetu Kulina posebno je značajan bronzani portret za koji se pretpostavlja da prikazuje Eufemiju (ženu Justina I) ili Justinijanovu ženu Teodoru i datuje se u 4. vek. Nalaz je slučajno otkriven u centru gradskog platoa i smatra se da je bio deo skulpture na forumu.

Glava je pripadala šupljoj livenoj statui, koja prikazuje mladu ženu, približno prirodne visine, ima masivno izliven ukras na glavi, kapu i dijademu. Jedna od bliskih analogija je bronzana vaza u obliku ženskog poprsja iz konzervatorske palate u Rimu. Pretpostavlja se da je portret napravljen u nekom od centara na Istoku.

Slični članci