петак, 12. април 2024. - 20:50

Hidrija

Oslikana hidrija
Oslikana hidrija

Hidrije su bile keramičke posude u staroj Grčkoj korišćene za prenos vode. Imale su tri drške: dve sa strane, za prenošenje, i treću, između druge dve, korišćenu za sipanje vode. Bile su ukrašene ili crnim figurama na crvenoj pozadini, ili crvenim na crnoj. Obično su prikazivale mitološke ili svakodnevne prizore. Od 5. veka p. n. e., umetnici su izrađivari hidrije od bronze, često sa veoma detaljnim šarama.

Slični članci