недеља, 19. мај 2024. - 22:34

Pereš – Hajdukovo

PerešPereš je mezolitski lokalitet koji se nalazi u mestu Hajdukovo, opština Subotica. Pripada kategoriji spomenika kulture od velikog značaja. Lokalitet se nalazi na peskovitom uzvišenju pored Ludoškog jezera, severoistočno od Subotice. Prilikom istraživačkih radova 1951. ustanovljeno je da je nalazište u sloju lesa u kome se zapažaju tragovi vatrišta. Pronađena su artefakta čija kulturna pripadnost nije utvrđena. Peščano tlo oko jezera načeto je eolskom erozijom, tako da su na površinu dospeli arheološki predmeti različite kulturne pripadnosti. Između ostalih, to su predmeti mikrolitske industrije sa karakterističnim geometrijskim oblicima. Poređenjem sa sličnim nalazima iz susedne Mađarske datovani su u period mezolita, u vreme između 8000-7000 godina pre nove ere.

Slični članci